• by kritsanaphon saengprachum
  • July 20, 2019

    คำถามลักษณะนี้ บางทีก็ทำเอาคุณหมอ ตอบไม่ถูกเหมือนกันค่ะ แต่อย่างน้อยคำถามนี้ก็ทำให้ทราบถึงความต้องการของคนไข้ได้ ดังนั้นคุณหมอจะพูดคุยกับคนไข้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างใบหน้าก่อน พูดในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ เพื่อที่จะได้เสนอ / แนะนำ รูปจมูก ที่เข้ากับใบหน้าของคนไข้มากที่สุด และคนไข้ก็พึงพอใจค่ะ