02 Face

แก้ไขถุงไขมันใต้ตาพร้อมกับการตกแต่งหนังใต้ตาให้ดูตึงขึ้น ซึ่งจะทำให้ใบหน้าดูเด็กขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท