02 Face
Price 06

เทคนิคแก้ไขถุงไขมันใต้ตา

Surgery Blog 01

ที่ โซลคลินิก เราจะมีเทคนิคพิเศษเฉพาะที่จะแก้ไขถุงไขมันใต้ตาพร้อมๆกับการตกแต่งหนังใต้ตาให้ดูตึงขึ้น ซึ่งจะทำให้ใบหน้าดูเด็กขึ้นชัดเจนหลังการผ่าตัดถุงใต้ตา และหลังการผ่าตัดจะไม่มีรอยแผลเป็นเนื่องจากการเย็บแผลแบบเทคนิคการซ่อนแผลไว้ตรงเส้นขอบตาล่างพอดี