W3
ราคาลักยิ้ม

ลักยิ้ม เป็นลักษณะหนึ่งบนใบหน้า เกิดจากการที่ผิวหนังบริเวณแก้มเกิดรอยบุ๋มอันเนื่องจากการมีจุดติดต่อของผิวหนังบนแก้มกับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกมุมปาก โดยเฉพาะเวลาที่แสดงอาการยิ้ม ลักยิ้มนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้

โดยทั่วไปแล้ว ลักยิ้มจะมีอยู่ 2 แบบ คือ รอยขีดเล็ก ๆ โดยรอบบริเวณมุมปากทั้ง 2 ด้าน เช่น เป็นลักยิ้มขนาดเล็ก ๆ อยู่เหนือมุมปากหรือใต้มุมปาก (บางคนอาจอยู่ด้านล่างแก้ม) ส่วนแบบที่ 2 จะมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มหรือจุดบริเวณแก้มหรือใต้ตา ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่ารอยยิ้มแบบรอยขีดที่มุมปาก

การทำลักยิ้ม

หลักการที่จะทำให้เกิดลักยิ้มนั้นทำโดยการเย็บกล้ามเนื้อเข้ากับชั้นผิวหนังแต่รายละเอียดเทคนิคจะแตกต่างกันไปตามความถนัดของหมอ

ขั้นตอนการผ่าตัด

Blog 27
 • เลือกตำแหน่งที่จะทำให้เกิดลักยิ้ม ถ้าต้องการทำทั้ง 2 ข้างก็ทำการวัดเพื่อให้ได้ระยะที่เท่ากัน
 • ฉีดยาชาบริเวณที่จะทำการผ่าตัด
 • ตัดบริเวณเยื่อบุและกล้ามเนื้อในกระพุ้งแก้มให้ถึงชั้นไขมันแล้วเย็บบริเวณชั้นผิวหนังกับกล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มเย็บปิดบริเวณเยื่อบุกระพุ้งแก้มด้วยไหมละลาย

วิธีดูแลหลังการผ่าตัด

01
 • หลังจากการผ่าตัดเสร็จแล้วให้ประคบเย็นบ่อยๆ ประมาณ 3-5 วัน ความเย็นจะช่วยลดอาการบวมและเขียวช้ำได้ดี
 • เวลาล้างหน้า ต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำเข้าแผล ประมาณ 7 วัน อาจจะนำผ้าหรือสำลีชุบน้ำต้มสุกเช็ดทำความสะอาดได้
 • ไหมบริเวณแก้มเป็นไหมละลาย ชึ่งไหมจะหลุดออกไปเอง ภายในเวลา ประมาณ 2-3 สัปดาห์
 • เลือกรับประทานอาหารที่มีรสอ่อน แนะนำให้รับประทานอาหารที่เป็นของเย็น เพื่อลดอาการบวม
 • ห้ามรับประทานอาหารหมักดอง และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ เนื่องจากอาหารประเภทนี้เป็นของแสลง อาจทำให้แก้มที่หายบวมแล้วกลับมาบวมอีกครั้ง
 • ควรบ้วนปากเช้า เย็น และหลังรับประทานอาหารทุกมื้อ
 • อย่าแปรงฟันแรงมากเกินไป เพราะอาจทำให้กระทบกระเทือนแผลได้ และเลือกใช้ยาสีฟันที่มีรสอ่อนนุ่ม
 • ใช้ยาป้ายบริเวณที่เป็นแผล เช้า เย็น เป็นประจำ ประมาณ 1 สัปดาห์
 • หลังจากที่ทำลักยิ้มไปแล้ว แก้มจะบุ๋มอยู่ตลอดเวลา ต้องใช้เวลาเข้าที่ประมาณ 3 เดือน