35541576 2010310245646005 8214503164125118464 N

เสริมคาง (Chin Augmentation) คือ กระบวนการศัลยกรรมที่มุ่งปรับรูปทรงหรือขนาดของคางให้ดูดีขึ้น อาจทำโดยการเสริมวัสดุหรือปรับรูปทรงของกระดูกบริเวณนั้นให้เข้าที่มากขึ้น การเสริมคางในปัจจุบันนับว่าได้รับความนิยมทำกันมากขึ้นเพราะการทำคางนั้นเปรียบเสมือนการปรับเปลี่ยนโครงหน้ากันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นคนคางสั้น คางตัด คางถอย หรือคางยื่น ซึ่งคางนั้นเป็นส่วนสำคัญของโครงหน้ามากที่สุดไม่ต่างกับจมูกเลย

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท